Knowledgebase : Tarptautiniai ryšiai / International relations
KAIP PATEKTI Į MAINŲ PROGRAMĄ? Studentai, norintys užsienio universitete studijuoti pagal mainų programą, yra kviečiami dalyvauti atrankos konkursuose, kurie vyksta dviem etapais: * pirmasis atrankos etapas vyksta VASARIO mėnesį. Jame gali dalyvauti...
HOW DO I GET INTO AN EXCHANGE PROGRAMME? Students who wish to study in a foreign university under an exchange programme are invited to take part in selection competitions that take place in two stages: * the first selection stage takes place in FEBR...