Knowledgebase : Priėmimas į studijas / Admission to studies > Bakalauro studijos / Bachelor's studies
IN WHAT WAYS CAN STUDIES IN ISM UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS BE FUNDED? STATE STUDY SCHOLARSHIP is funding of studies granted by the state to the students of non-state universities which can be obtained by those who graduate from schools with ...
KOKIAIS BŪDAIS GALIMA FINANSUOTI STUDIJAS ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETE? VALSTYBĖS STUDIJŲ STIPENDIJA - tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultat...