Knowledgebase : Priėmimas į studijas / Admission to studies > Doktorantūros studijos
_KADA BAIGIASI PRAŠYMŲ Į DOKTORANTŪROS STUDIJAS REGISTRACIJA 2015 M.?_ Praymų dalyvauti konkurse registracija ir priėmimo dokumentų priėmimas vykdomas iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. _AR STOJANT Į ISM DOKTORANTŪROS STUDIJAS BŪTINA PATEIKTI UŽSIENIO...