Knowledgebase : Priėmimas į studijas / Admission to studies > Magistrantūros studijos / Master’s studies
AR GALIMA GAUTI FINANSAVIMĄ TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJOMS ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETE? Taip, galima. Visiems kandidatams skaičiuojame konkursinį balą, juo remiantis kandidatai gali gauti valstybės stipendijas, kurios dengia ~40 proc. ...
CAN FUNDING BE OBTAINED FOR INTERNATIONAL MASTER’S STUDIES IN ISM UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS? Yes, it can. We calculate competition score for all candidates and, based on it, candidates may receive state scholarships covering ~40 perce...