Knowledgebase : Library > Skolos / Debts
ISM bibliotekoje už vėluojamus laiku grąžinti leidinius skaičiuojamas mokestis – 0,15 EUR už vieną leidinį kiekvieną pavėluotą bibliotekos darbo dieną. Mokesčių sumai viršijus 3 EUR, blokuojamas leidinių išdavimas ir galimybė prasitęsti turimus leidinius....
Informaciją apie susikaupusį mokestį už vėluojamus laiku grąžinti leidinius galite rasti ISM bibliotekos kataloge www.ism.library.lt [http://www.ism.library.lt]. Prisijungę prie katalogo, "Mano paskyra" skiltyje pasirinkite „Delspinigiai už laiku negrąžin...
Mokestis už vėluojamus grąžinti leidinius mokamas sukaupus 3 ar daugiau eurų. Viena diena už vieną vėluojamą leidinį apmokestinama 0,15 EUR. Bibliotekoje galima atsiskaityti grynaisiais arba kortele. The delay fee should be paid when it exceeds 3 EUR or ...