Knowledgebase : Library
 

Kiekviena duomenų bazė turi pagalbos skiltį, kurioje rasite daug informacijos ir patarimų, kaip efektyviai atlikti paiešką, išsaugoti dokumentus ir pan. Jei norite individualios konsultacijos, kreipkitės į ISM bibliotekos darbuotojus. Rezervuoti konkretų ...
ISM bibliotekoje už vėluojamus laiku grąžinti leidinius skaičiuojamas mokestis – 0,15 EUR už vieną leidinį kiekvieną pavėluotą bibliotekos darbo dieną. Mokesčių sumai viršijus 3 EUR, blokuojamas leidinių išdavimas ir galimybė prasitęsti turimus leidinius....
Informaciją apie susikaupusį mokestį už vėluojamus laiku grąžinti leidinius galite rasti ISM bibliotekos kataloge www.ism.library.lt [http://www.ism.library.lt]. Prisijungę prie katalogo, "Mano paskyra" skiltyje pasirinkite „Delspinigiai už laiku negrąžin...
Mokestis už vėluojamus grąžinti leidinius mokamas sukaupus 3 ar daugiau eurų. Viena diena už vieną vėluojamą leidinį apmokestinama 0,15 EUR. Bibliotekoje galima atsiskaityti grynaisiais arba kortele. The delay fee should be paid when it exceeds 3 EUR or ...
Bibliotekos darbo laiką galite rasti ISM interneto svetainėje adresu www.ism.lt/biblioteka [https://www.ism.lt/biblioteka], pasirinkę skiltį „Kontaktai“. You can find the business hours of the library on the ISM website at www.ism.lt/en/library/ [https:/...
Knygas prasitęsti galite ISM bibliotekos kataloge adresu http://vb.ism.lt [http://vb.ism.lt/] arba http://ism.library.lt [http://ism.library.lt/]. Prisijungę pasirinkite skiltį _Mano paskyra_ ir pasirinkite leidinius spauskite _Pratęsti_ arba _Pratęsti vi...
Visą informaciją apie pasiskolintus leidinius ir jų grąžinimo terminą rasite ISM bibliotekos virtualioje bibliotekoje: http://ism.library.lt [http://ism.library.lt/]. Prisijungti galite naudodami savo ISM vartotojo vardą ir slaptažodį. Įėję į skyrelį „man...
Leidinį užsakyti galite ISM bibliotekos kataloge adresu http://ism.library.lt [http://ism.library.lt]. Susiradę reikiamą leidinį, spauskite "Užsakymų pateikimas" ir tuomet "Užsakyti leidinį". Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Visą tai atlikę la...
Knygų grąžinimo termino neleidžiama pratęsti, jeigu jas užsisakė kiti skaitytojai arba sukauptas mokestis už vėluojamus laiku grąžinti leidinius yra 3 arba daugiau eurų.  The deadline for returning books cannot be extended if they have been ordered by ot...
Tokiu atveju būtina prasitęsti knygos grąžinimo terminą (informacija rasite _Kaip prasitęsti knygas [https://helpdesk.ism.lt/staff/index.php?/Knowledgebase/ViewKnowledgebase/Article/64/14]_ skiltyje). Jeigu knygos nepavyksta prasitęsti, teks ją grąžinti. ...
Jei leidinys paimtas kito skaitytojo, o Jūs jį rezervavote, kai tik leidinys bus grąžintas, apie tai Jums iš karto bus pranešta elektroniniu paštu. Jei knyga nėra paimta, užsakymą įvykdysime per 24 val. If the publication was taken by another reader and ...
Jei nepavyksta atsidaryti atsiųsto priedo, pabandykite jį išsaugoti kietajame diske (dešiniu pelės klavišu) ir tada patikrinti jame esančią informaciją. Jei dėl saugumo, ar kitų nustatymų to nepavyksta padaryti, prisijunkite prie ISM virtualios biblioteko...
ISM bibliotekoje knygoms taikomi įvairūs prieigos laikotarpiai. Knygos gali būti: 1) SKAITYKLINĖS - skirtos skaityti tik vietoje; 2) išduodamos 1 DIENAI; 3) išduodamos 3 DIENOMS; 4) išduodamos 2 savaitėms; 5) išduodamos 1 MĖNESIUI; 6) išduodamo...
Jei turite galiojančią studijų sutartį su universitetu, galite naudotis bibliotekos paslaugomis be apribojimų, kaip ir studijų metu. If you have a valid study agreement with the university, you can use the library services without restrictions.
Tokiu atveju reikia informuoti bibliotekos darbuotojus, kad jie pratęstų Jūsų skaitytojo įrašo galiojimą. In this case, the library staff needs to be informed so that they can extend the validity of your reader's record.
Užsakytos knygos saugomos tris darbo dienas nuo informuojančio laiško išsiuntimo dienos. Ordered books are kept for three working days from the date of sending the information letter.
Ieškodami informacijos tam tikra tema galite naudotis ISM bibliotekoje esančiais leidiniais (informaciją, kaip užsisakyti norimus leidinius rasite skiltyje _Kaip užsisakyti leidinius?_). Taip pat paiešką atlikti galite bibliotekos prenumeruojamose duomenų...
Pagalbą rašantiems baigiamuosius ar tiriamuosius darbus bibliotekos darbuotojai teikia bibliotekoje bei elektroniniu paštu biblioteka@ism.lt. Užklausą taip pat galite siųsti užpildę anketą „klausk bibliotekininko [https://www.ism.lt/klauskite-bibliotekini...
Taip, galite. Ne ISM bendruomenės nariai visus mūsų turimus leidinius galite skaityti vietoje (t.y. bibliotekoje) nemokamai. Rekomenduojame prieš tai pasitikrinti ar reikalingi leidiniai šiuo metu yra bibliotekoje adresu http://www.ism.lt/biblioteka [http...