Knowledgebase
Kaip įkelti kelis failus iš karto (Folder)
Posted by Mindaugas Černiauskas on 2022-02-18 13:13

Įsijunkite paskaitą redagavimo režime.

Meniu  pasirinkite "Folder":
Atsidarys štai toks langas:
Name - suteikite katalogui pavadinimą (laukas privalomas)
Description - apibūdinkite
Files - pridėkite kelis failus. PASTABA: Galima įkelti bylas ne didesnes nei 20 MB.
Visible - Failų matymas. Jei pasirinkta "Show" - studentai iš karto matys įkeltą failą. Jei pasirinkta "Hide" - studentai failų nematys, bet jis bus įkeltas.

Norėdami pasirinkti norimą failą spauskite "Add..."Server files“ – Serveryje esantys dokumentai

Recent files“ – Jūsų jau įkelti failai

Upload a file“ – Įkelti naują failą

Pasirinkite „Browse...“ arba „Choose File“ (priklausomai nuo naršyklės).

Save as“ galite suteikti failui pavadinimą, kuris bus suteiktas įkeliamam failui. Suteikiant kitokį pavadinimą būtina įrašyti failo plėtinį (extension).

Author“ skiltyje galite nurodyti autorių.

Paspaudus „Upload this file“, failas bus įkeltas.

Taip galite pakartoti kelis kartus, t.y. tiek kartų, kiek failų norite įkelti.

 

Išsaugojimui paspauskite „Save and return to course“. Po šio žingsnio, grįšite į paskaitą.