Knowledgebase
Kaip įkelti darbą į plagijavimo sistemą (Turnitin)
Posted by Mindaugas Černiauskas on 2022-10-28 16:26

Įeikite į dėstytojo sukurtą paskyrą (čia rodomas pavyzdys Test Turnitin) :
(Go to your assigned course and look for Turnitin app. (In this case you can see it like "Test Turnitin")Tuomet parašykite pavadinimą ir pridėkite paruoštą failą.
(Type the name of your submission and attach the file)
Pasirinkite norimą failą ir spauskite upload this file:
(Choose your file and click Upload this file)
Kai failą pridėsite, matysite tokį vaizdą:
(You should see the view like this)

Pažymėkite varnelę ties "By checking this box, I confirm that this submission is my own and I accept all...".
Pabaigoje spauskite "Add subbmision".

Check mark at "By checking this box, I confirm that this submission is my own and I accept all..."
Press Add subbmission.


Sėkmingai įkelus darbą, matysite šitokį vaizdą:

After uploading the file you should see the message like this:
Čia matysite jūsų įkeltą darbą:

Here you will see your uploaded file:Įvyks sinchronizacija ir darbas bus sėkmingai įkeltas į plagijavimo sistemą.

Sinchronisation will take place and your file will be uploaded to the plagiarism system.