Knowledgebase
Negaliu užsisakyti knygų, išmeta pranešimą “Negaliojanti skaitytojo įrašo data“, kodėl? / I can't order books, I get an "Invalid reader record date" message, why?
Posted by Edvaldas Baltrūnas on 2021-08-17 11:49
Tokiu atveju reikia informuoti bibliotekos darbuotojus, kad jie pratęstų Jūsų skaitytojo įrašo galiojimą.

In this case, the library staff needs to be informed so that they can extend the validity of your reader's record.