Knowledgebase
Kaip pasitikrinti, kokius leidinius esate pasiskolinę ir kada juos reikia grąžinti? / How do I check which publications I have borrowed and when they need to be returned?
Posted by Edvaldas Baltrūnas on 2021-08-17 13:14

Visą informaciją apie pasiskolintus leidinius ir jų grąžinimo terminą rasite ISM bibliotekos virtualioje bibliotekoje: http://ism.library.lt. Prisijungti galite naudodami savo ISM vartotojo vardą ir slaptažodį.
Įėję į skyrelį „mano paskyra“ ir, pasirinkę nuorodą „išduoti leidiniai“, matysite, kokius leidinius esate pasiskolinęs bei jų grąžinimo datą.

You can find all information about borrowed publications and their return term in the ISM virtual library: http://ism.library.lt. You can log in using your ISM username and password.
Go to the "My Account" section and select the "Loans/renewals" link to see which publications you've borrowed and the date of their return.