Knowledgebase
Kodėl neleidžia prasitęsti knygų? / Why can't I renew my books?
Posted by Edvaldas Baltrūnas on 2021-08-17 12:20

Knygų grąžinimo termino neleidžiama pratęsti, jeigu jas užsisakė kiti skaitytojai arba sukauptas mokestis už vėluojamus laiku grąžinti leidinius yra 3 arba daugiau eurų. 

The deadline for returning books cannot be extended if they have been ordered by other readers or if the delay fee for late return of publications exceeds 3 EUR or more.