Knowledgebase
Kur galiu matyti už ką ir kiek esu skolingas bibliotekai? / Where can I see for which publications and how much I owe the library?
Posted by Edvaldas Baltrūnas on 2021-08-17 13:44

Informaciją apie susikaupusį mokestį už vėluojamus laiku grąžinti leidinius galite rasti ISM bibliotekos kataloge www.ism.library.lt. Prisijungę prie katalogo, "Mano paskyra" skiltyje pasirinkite „Delspinigiai už laiku negrąžintus leidinius ir kt. įmokos“. Atkreipiame dėmesį, jog ISM bibliotekos kataloge pateikta informacija apie sukauptus įsiskolinimus fiksuojama tik apie jau grąžintus bibliotekai leidinius. Jeigu savo vardu esate paėmęs knygų, kurias taip pat vėluojate grąžinti, pirmiausiai turite jas grąžinti į biblioteką (arba prasitęsti, jei sistema tai leidžia), o tik tada apmokėti nurodytą sukauptą įsiskolinimą. Atsiskaityti galima bibliotekoje grynaisiais arba mokėjimo kortele.

You can find information about the delay fee for late publications in the ISM library catalog www.ism.library.lt. After logging in to the catalog, select "My account" and then select "Cash Transactions, Eur". Please note that the information about the delay fee provided in the ISM library catalog is recorded only on publications that are already returned to the library. If you have picked up books on your behalf that you are also late in returning, you must first return them to the library (or renew them if the system allows it) before you can pay off the delay fee. The fee can be paid by cash or payment card.