Knowledgebase
Kas būna, jei knyga negrąžinama laiku? / What happens when the book is returned too late?
Posted by Edvaldas Baltrūnas on 2021-08-17 13:44

ISM bibliotekoje už vėluojamus laiku grąžinti leidinius skaičiuojamas mokestis – 0,15 EUR už vieną leidinį kiekvieną pavėluotą bibliotekos darbo dieną. Mokesčių sumai viršijus 3 EUR, blokuojamas leidinių išdavimas ir galimybė prasitęsti turimus leidinius. Galimybė naudotis biblioteka atnaujinama tik sumokėjus mokestį. Bibliotekoje atsiskaityti galima grynaisiais arba mokėjimo kortele.

ISM Library charges a delay fee of EUR 0.15 per book for each delayed library business day.
If the amount of the delay fee exceeds 3 EUR, the issue of publications is suspended and there is no option to renew loans. Access to the library recourses renewed upon payment of a fee. Payment can be made at the library by cash or payment card.