Knowledgebase
Ar esant akademinėse atostogose galima naudotis biblioteka? / Is it possible to use the library on academic leave?
Posted by Edvaldas Baltrūnas on 2021-08-17 11:50
Jei turite galiojančią studijų sutartį su universitetu, galite naudotis bibliotekos paslaugomis be apribojimų, kaip ir studijų metu.

If you have a valid study agreement with the university, you can use the library services without restrictions.