Knowledgebase
Už mano studijas mokės mama/tėtis, kaip universitetas supras, kad mokėta už mane?
Posted by on 2022-01-11 13:10

Atliekant mokėjimą svarbu nurodyti kliento kodą ir gautos sąskaitos už studijas numerį, juos rasite pateiktoje sąskaitoje. Jeigu nurodysite minėtus kodus, mokėjimas bus priskirtas reikiamam studentui.
Jei atliekant mokėjimą banke, banko darbuotojas prašys nurodyti studijų kodą, studijų kodas - 100, įmokos kodas - bakalauro studijos 110, magistro studijos 120, vadovų magistrantūros studijos 130.