Knowledgebase
Kaip susigrąžinti permoką?
Posted by on 2022-01-11 13:22

* Permokėtos sumos grąžinamos į mokėtojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą pateiktame prašyme dėl permokos grąžinimo, jei permoka susidarė mokėjimus atliekant fiziniams asmenims.

* Prašymus dėl permokos grąžinimo studijuojantieji siunčia universiteto Finansų skyriui el. paštu hd.fin@ism.lt. Esant neaiškumams dėl grąžinamos sumos ar prašyme nurodytų aplinkybių, atsakingas finansų skyriaus darbuotojas susisiekia su studijuojančiuoju ir paprašo reikiamo patikslinimo. Jei visa reikiama informacija finansų skyriui yra pateikta – permoka grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į prašyme nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

* Permokėtos sumos grąžinamos į juridinio asmens atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą pateiktame juridinio asmens prašyme grąžinti permoką, jei permoka susidarė juridiniams asmenims apmokant pagal pateiktą sąskaitą ar išankstinio mokėjimo pasiūlymą.