Knowledgebase
Norėčiau susimokėti delspinigius, kokią sumą esu skolingas/-a?
Posted by on 2022-01-11 11:34

Neapmokėjus sąskaitos iki mokėjimo termino pabaigos, studijuojančiajam išsiunčiamas mokėjimo pareikalavimo laiškas, kuriame mokėtiną sumą sudaro iki mokėjimo termino dienos neapmokėtos sąskaitos suma, apskaičiuoti sutartyje numatyti delspinigiai ir skolos išieškojimo kaštai, bei nustatomas naujas mokėjimo terminas.

Dėl mokėtinų sumų reiktų kreiptis į ISM Finansų skyrių. hd.fin@ism.lt.