Knowledgebase
Ar galima mokėti dalimis/atidėti mokėjimo terminą?
Posted by on 2022-01-11 13:21

Taip.

* Studijuojantiesiems, kurie yra pateikę prašymą gauti valstybės remiamą paskolą, atidedama 100 proc. studijų įmokos.

* Pageidaujantys už studijas mokėti dalimis – iki sąskaitoje nurodyto mokėjimo termino pabaigos turi sumokėti dalį mokesčio už studijas (ne mažiau kaip 50 proc. už einamąjį semestrą priklausančio sumokėti mokesčio) ir prašyti atidėti mokėjimo terminą laikotarpiui, per kurį gali pasirinkti kokiu periodiškumu ir kokio dydžio įmokomis apmokėti likusią jam pateiktos sąskaitos dalį. Studijų mokesčio apmokėjimas gali būti atidedamas tik tuo atveju, kai studentas yra apmokėjęs dalį studijų mokesčio už einamąjį semestrą.

* Prašymas atidėti dalies studijų mokesčio terminą galioja ir už studijas apmokant pagal trečiosios šalies sutarties priedą.

* Pateikus prašymą atidėti mokėjimo terminą ilgesniam negu 7 kalendorinių dienų laikotarpiui – studijuojančiam pritaikomas dokumentų administravimo mokestis, kurį reikia apmokėti pagal pateiktą sąskaitą. Dokumentų administravimo mokestis netaikomas studentams, pateikusiems prašymą gauti valstybės remiamą paskolą.