Knowledgebase
Negavau sąskaitos už studijas, ką man daryti?
Posted by on 2019-03-29 09:22

Jei už studijas moka įmonė, sąskaita siunčiama pasirašytame priede su įmone nurodytu įmonės el. paštu, studijuojančiajam sąskaita nesiunčiama.

Praėjus dviem savaitėms nuo semestro pradžios, negavęs mokėjimo dokumento (PVM sąskaitos - faktūros) už einamąjį semestrą, Studijuojantysis privalo apie tai informuoti Universitetą el. paštu imokos@ism.lt.