Knowledgebase
Negavau sąskaitos už studijas, ką man daryti?
Posted by on 2022-01-11 13:16

Jei už studijas moka įmonė, sąskaita siunčiama pasirašytame priede su įmone nurodytu įmonės el. paštu, studijuojančiajam sąskaita nesiunčiama.

Praėjus dviem savaitėms nuo semestro pradžios, negavęs mokėjimo dokumento (PVM sąskaitos - faktūros) už einamąjį semestrą, studijuojantysis privalo apie tai informuoti universitetą el. paštu imokos@ism.lt.