Knowledgebase
Tarptautiniai ryšiai
Posted by on 2017-01-30 09:16

KAIP PATEKTI Į MAINŲ PROGRAMĄ?

Studentai, norintys užsienio universitete studijuoti pagal mainų programą, yra kviečiami dalyvauti atrankos konkursuose, kurie vyksta dviem etapais:

 • pirmasis atrankos etapas vyksta vasario mėnesį. Jame gali dalyvauti visi atrankos kriterijus atitinkantys studentai ir anksčiau nedalyvavę mainų programose.
 • antrasis atrankos etapas – kovo mėnesį. Šiame atrankos etape gali dalyvauti studentai, nesuspėję pateikti reikiamų dokumentų pirmo atrankos etapo metu ir anksčiau dalyvavę mainų programose.

Visi atrankose galintys dalyvauti ISM studentai yra informuojami el. laišku, kuris yra išsiunčiamas į ISM pašto dėžutes. Siunčiamame laiške yra nurodomos svarbiausios datos, atrankos kriterijai, reikalavimai ir kt.

 

KUR GALIU IŠVAŽIUOTI?

Visą mainų partnerių sąrašą galite rasti skiltyje Mainų partneriai. Taip pat prisijungę prie E-learning sistemos  (Exchange Outgoing -> Partners) rasite partnerių sąrašus kiekvienai ISM studijų programai atskirai (programa + semestras kada galima išvykti).

 

KIEK LAIKO TRUNKA STUDIJOS PAGAL MAINŲ PROGRAMAS?

ERASMUS+ ir DVIŠALIŲ mainų studijos trunka vieną semestrą su galimybe prasitęsti studijas iki dviejų semestrų (tuo atveju, jeigu į mainus išvykstate rudens semestrą). Prasitęsti studijas galima tuo atveju, jeigu užsienio universitetas sutinka Jus priimti papildomo studento statusu. Su ISM universitetu turi būti derinamas studijų planas. Tenkinant pastarąsias dvi sąlygas turite pateikti prašymą ISM universiteto Tarptautinių studijų skyriui su prašymu pratęsti studijas. Prašymas turi būti teikiamas Jums esant užsienio universitete, o ne grįžus po mainų semestro į ISM universitetą.

DVIGUBO DIPLOMO programos trukmė – du semestrai.

  

KAIP YRA SKIRSTOMOS STUDIJŲ VIETOS IR STIPENDIJOS?

Visų atrankos konkurse dalyvaujančių studentų pagrindinis konkursinis balas yra visų iki atrankos baigtų semestrų vidurkis. Papildomi atrankos kriterijai – anglų kalbos pažymiai bei motyvacinis laiškas*. Atsižvelgiant į šiuos atrankos kriterijus konkurse dalyvaujantys studentai yra surašomi į bendrą konkursinę eilę. Atranka vykdoma bendrai visiems ISM atrankoje galintiems dalyvauti studentams, t.y. bakalauro, magistratūros bei doktorantūros pakopų studentams.Studijų vietos yra skirstomos atsižvelgiant į konkurso dalyvio anketoje nurodytus prioritetus. Kuo aukščiau eilėje yra studentas, tuo didesnė galimybė išvažiuoti į savo pirmu numeriu pasirinktą ir nurodytą universitetą.  

 *Reikalavimai gali skirtis, atsižvelgiant į studijų pakopą

ERASMUS+ programoje aukščiausią konkursinį balą surinkusiems studentams yra skiriamos stipendijos. Stipendijų skaičius priklauso nuo atitinkamiems metams ISM skiriamų Europos Komisijos ir LR valstybės biudžeto lėšų sumos. Stipendija nepadengia visų su studijomis ir pragyvenimu užsienyje susijusių išlaidų. Studentams su negalia gali būti skiriama papildoma stipendija.

Europos Komisijos patvirtinti stipendijų dydžiai pagal šalių grupes:

 

Šalių grupės

Stipendijų dydžiai €/mėn.                

Airija, Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Italija, Lichtenšteinas, Norvegija, Italija, Prancūzija, Suomija, Švedija

500

Nyderlandų Karalystė, Belgija, Čekija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kipras, Kroatija,

Liuksemburgas, Portugalija, Slovėnija, Vokietija, Turkija

400

Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Makedonija, Malta, Rumunija, Slovakija, Vengrija

300

 

Vykstant pagal DVIŠALIUS mainus (už Europos ribų ir Šveicariją) stipendija nėra skiriama. Yra galimybė gauti šalies, į kurią vykstama valstybinę arba individualią stipendiją. Išsamesnę informaciją suteikia atsakingas užsienio universiteto asmuo.

Dalyvaujantys DVIGUBO DIPLOMO programoje gali gauti ERASMUS+ stipendiją vienam arba dviems semestrams.

 

AR REIKIA MOKĖTI UŽ MAINŲ PROGRAMĄ?

Ne, jokie papildomi mokesčiai už ERASMUS+ ir DVIŠALIŲ mainų programą nėra taikomi. Jums reikia įprastai sumokėti ISM universitetui už studijų semestrą.

 

KAIP YRA APSKAIČIUOJAMAS KONKURSINIS BALAS?

 • iki konkurso datos baigtų semestrų akademinių rezultatų vidurkis - pagrindinis atrankos kriterijus;
 • papildomi balai (iki 0,5) už dalyvavimą mentorių programoje (Mentorių programa) ir/arba Tarptautinių Studijų skyriaus pagalbinėje veikloje;
 • anglų kalbos žinių lygis, kuris matuojamas imant ISM universitete gautų įvertinimų už anglų kalbą vidurkį. Šis rezultatas yra papildomas atrankos kriterijus ir į konkursinį balą nėra įskaičiuojamas, bet suteikia pirmumo teisę vienodą balų skaičių surinkusiems studentams. Studentams su labai žemais anglų kalbos (kaip studijų dalyko) įvertinimais, Tarptautinių studentų mainų atrankos komisijos sprendimu gali būti neleidžiama dalyvauti Studijų mainų programoje, išbraukiant juos iš konkurso dalyvių sąrašo.
 • motyvacinis laiškas yra papildomas atrankos kriterijus tuo atveju, kai du ar daugiau studentų surenka vienodą konkursinį balą. Vertinimui naudojamas ekspertinis vertinimas.

 

AR GALIU DALYVAUTI DVIGUBO DIPLOMO PROGRAMOJE, JEI PRIEŠ TAI DALYVAVAU ERASMUS AR DVIŠALIŲ MAINŲ PROGRAMOJE?

Tikrai taip.

KĄ REIKIA DARYTI BESIRENGIANT STUDIJOMS UŽSIENYJE?

 • Išnaršyti  universiteto, į kurį vyksite studijuoti, tinklalapį, ieškant informacijos apie tai, kokius dokumentus ir iki kokios datos reikia pateikti priimančiam universitetui.
 • Visi išvykstantys studentai iki studijų užsienyje pradžios privalo suderinti studijų programą (angl. Learning Agreement, Before Mobility). Studijų programą turi patvirtinti jūsų ISM studijų programos direktorius(-ė) ir mainų universiteto koordinatorius(-ė). Learning Agreement formas rasite E-learning sistemoje (Exchange Outgoing -> Forms). Studijuojant užsienyje per semestrą reikia surinkti tiek pat kreditų, kaip ir studijuojant ISM – 30 ECTS kreditų. Skirtinguose universitetuose studijų dalykai vertinami skirtingu kreditų skaičiumi, todėl studijuojamų dalykų skaičius mainų programos metu neturi reikšmės. Svarbiausia yra surinkti ne mažiau nei 30 ECTS.
 • ERASMUS+ programos studentai privalo pasirašyti individualias ERASMUS+ sutartis su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, nepriklausomai nuo to ar yra skiriama stipendija, ar ne.
 • ERASMUS+ programos studentai privalo prieš išvykdami atlikti anglų kalbos testą (ang. OLS - Online Linguistic Support), kuris yra automatiškai atsiunčiamas dalyvaujant mainų programoje.
 • Pasidomėti šalimi, reikiamais papildomais dokumentais (draudimas, viza, leidimas gyventi ar pan.), susirasti gyvenamąją vietą, gauti svarbiausias nuorodas kaip surasti universitetą tik atvykus.

 

KAIP YRA PERKELIAMI KREDITAI IR ĮSKAITOMI PAŽYMIAI GRĮŽUS IŠ MAINŲ PROGRAMOS?

Prieš prasidedant studijų laikotarpiui priimančiame universitete, kiekvienas ISM studentas turi suderinti ir paruošti studijų planą (angl. Learning Agreement), su jame nurodytais dalykais, kuriuos išvykstantis studentas įsipareigoja studijuoti užsienyje, bei priimančios institucijos už juos suteikiamų kreditų skaičiumi. Pasibaigus studijų užsienyje laikotarpiui, studijų periodas įskaitomas pagal mainų universiteto atsiųstą akademinę pažymą (angl. Transcript of records), kurioje surašyti mainų laikotarpiu išlausyti dalykai, jų kreditai ir pažymiai. Tiek kreditai, tiek pažymiai yra konvertuojami į ECTS kreditus, remiantis ISM nustatytu Studijų kreditų (ECTS) apibrėžimu. Pripažintas studijų užsienyje periodas ir įgyti kreditai nurodomi diplomo priedėlyje, kurį studentas gauna kartu su universiteto baigimo diplomu.

ISM kreditų perkėlimui yra naudojama ECTS sistema. Mobilumo metu įgyti pažymiai konvertuojami į nacionalinius pažymius. Studijų rezultatai iš universitetų, esančių už ES ribų, kuriuose nenaudojama ECTS sistema, yra įskaitomi pagal ISM studijų mainų partnerių teikiamų kreditų perskaičiavimo tvarką, patvirtintą ISM Studijų komisijos. Įskaityti rezultatai matomi my2.ism sistemoje ir įforminami diplomo priedėlyje.

 

KĄ DARYTI, JEI NUSPRENDŽIAU NEBEDALYVAUTI MAINŲ PROGRAMOJE?

Per nustatytą terminą (5 kalendorines dienas) po atrankos rezultatų paskelbimo studentas privalo informuoti Tarptautinių Studijų skyrių apie sprendimą nebedalyvauti mainų programoje. Jeigu studentas atsisako po nustatyto termino, jis/ji netenka galimybės dalyvauti pirmame atrankos etape į mainų programą kitais metais. Pastaruoju atveju mainų atsisakęs studentas privalo Tarptautinių Studijų skyriui pristatyti atsisakymo formą (E-learning -> Exchange Outgoing -> Request forms).

 Jei iki atsisakant dalyvauti mainuose buvo skirta ir/ar jau išmokėta ERASMUS+ stipendijos dalis, ji privalo būti grąžinta.

 

KUR RASTI DAUGIAU INFORMACIJOS APIE MAINŲ ORGANIZAVIMO TVARKĄ ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETE?

Išsami informacija apie mainų organizavimo tvarką pateikiama E-learning sistemoje (Exchange Outgoing -> Mobility Rules or General information on exchange programmes).

 

Informacija atnaujinta 2017-01-19

 


Comments (0)