Knowledgebase
Priėmimas į vadovų magistrantūros studijas
Posted by on 2015-08-12 13:57

1. Kokiu būdu nustatomas pretendento anglų kalbos lygis priimant į ISM Executive School?

 Pateikus dokumentus studijuoti vadovų magistrantūroje, suderinamas motyvacijos pokalbio laikas. Motyvacijos pokalbis vyksta su pirmojo Jūsų pasirinkto modulio vadovu. Jo metu dalis pokalbio yra vedama anglų kalba. Šiose studijose užsiemimai vyksta lietuvių kalba, tačiau didžioji dalis skaitinių yra anglų kalba, todėl svarbu įsitikinti, jog būsimas magistrantas turi pakankamai anglų kalbos žinių, kad spėtų perskaityti, įsisavinti ir pasiruošti užsiėmimams skaitydamas literatūrą anglų kalba.

 

2. Kiek užsienio ekspertų pritraukiama į studijas?

 Kadangi ISM yra tarptautinis universitetas, tarptautiškumas užtikrinamas bendradarbiaujant su ISM steigėjo BI Norvegian Business School atstovais. Taigi, kiekvieną Vadovų studijų modulį kuruoja atskiras BI paskirtas ekspertas.

Kiekvieno modulio metu yra organizuojama paskaita su iškiliu užsienio ekspertu , skaitoma paskaita aktualia verslui tema.

 

3. Ar galima baigti tik vieną modulį ir koks dokumentas išduodamas baigus modulį?

 Galima baigti vieną pasirinktą Jums aktualų modulį. Jį sėkmingai baigus, išduodamas modulio baigimo pažymėjimas, 30 ECTS.

 

4. Kokio dydžio būna studentų grupės?

 Grupių dydis svyruoja nuo 20 iki 40 asmenų.

 

5. Kiek praktikos ir kiek teorijos yra Jūsų moduliuose?

Vadovų magistrantūros studijose vienodai didelis dėmesys skiriamas tiek dalyko teoriniam pažinimui, tiek praktinių verslo situacijų sprendimui. Ypatingai tam parankūs specialūs atvejo analizės sprendimų (case analyse) seminarai, kurių metų sprendžiamos realios verslo situacijos ir ieškomi sprendimai.

 

6. Kokia yra oficiali studijų kalba?

Užsiėmimų metu kalbame ir bendraujame lietuviškai. Skaitiniai ir paskaitų medžiaga didžiąją dalimi pateikiami angliškai. Taip pat kartą per pusmetį klausomės užsienio ekspertų pranešimų.

 

7. Kaip elgtis tuo atveju, jei norėtume studijuoti daugiau nei 3 modulius?

Magistrantai gali studijuoti kad ir visą siūlomą modulių skaičių. Tačiau pabaigus 3 pasirinktus modulius ir apsigynus magistro darbą, kitų modulių studijoms taikomos lojalumo nuolaidos.

 

8. Kokių atvejų analizių naudojama daugiau – užsienio ar lietuviškų?

Naudojamos pasaulinės verslo atvejų situacijos, tačiau ISM pirmasis Lietuvoje pradėjo kurti ir lietuviškų atvejo analizių banką. Vis daugiau Lietuvos vadovų dalinasi savo patirtimi ir pateikia įdomių ir naudingų verslo situacijų aprašymų.

 

9. Ar yra ISM dėstytojų, turinčių savo verslą?

Taip, ISM nekonkuravimo politikos rėmuose.

 

10. Kokio profilio studentai laukiami šiose studijose?

 Patyręs, žingeidus, smalsus ir pasirengęs savo žiniomis dalintis vadovas.

 

11. Ar galima pasirinkti daugiau nei vieną moduli studijuojant?

Vienu metu pusmečio bėgyje yra studijuojamas vienas modulis.

 

12. Ar ISM Vadovų magistrantūros studijos yra nuolatinės formos (dieninės). Ar galima naudotis visomis studentų privilegijomis?

Taip, ISM Vadovų magistrantūros studijos yra nuolatinės (dieninės), magistrantai gali gauti tiek Lietuvišką, tiek ISIC studento pažymėjimą, naudotis visomis lengvatomis bei deklaruoti metų pabaigoje apie savo sumokėtą mokestį už studijas.

 

13. Ar yra koks nors modulių pasirinkimo eiliškumas?

 Ne, modulių pasirinkimo eiliškumas nėra reglamentuojamas. Stojantysis visada kviečiamas pasitarti, kurį modulį jam konkrečioje situacijoje šiame karjeros etape geriausiai pasirinkti pirmu.


Comments (0)