Knowledgebase
Priėmimas į bakalauro studijas
Posted by on 2015-08-12 13:32

Kokiais būdais galima finansuoti studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete?

Valstybės studijų stipendija – tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais. Studijų stipendijos dydis metams yra 1248 Eur/metams.

ISM studijų stipendija - (1200 Eur/metams) skiriama asmenims, stojantiems į pirmą kursą ir studijuosiantiems visą bakalauro studijų programą.  Stipendija skiriama atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, metinių pažymių vidurkį ar mokyklos egzaminus ir aktyvią, visuomenišką veiklą mokymosi metu.

ISM 100 Talentų programa - Stojantieji, kurių konkursinis balas yra 9,2  ir daugiau, kviečiami studijuoti visiškai nemokamai. Ši sąlyga galioja asmenims, gavusiems studijų stipendiją (valstybės finansavimą studijoms) bei įstojusiems į pirmą kursą ir studijuosiantiems visą bakalauro studijų programą.

ISM Skatinamoji stipendija - ISM skatinamoji stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui aktyviems, visuomeniškai nusipelniusiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų ir ne tik. Stipendija dengia dalį ar visą studijų kainą. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į visuomeninę veiklą, laimėjimus individualiuose ar komandiniuose sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Į šią stipendiją gali pretenduoti asmenys, stojantys į pirmą kursą ir studijuosiantys visą bakalauro studijų programą.

Valstybės remiamos studijų paskolos - ISM studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti. Daugiau informacijos www.vsf.lt.

Socialinės stipendijos - Socialinės stipendijos, gaunantiems valstybės finansavimą ir už studijas mokantiems savo lėšomis, bei stipendijos neįgaliems studentams. Daugiau informacijos rasite www.vsf.lt.

ISM ir DNB banko partnerystės programa - DNB banko programa  ISM studentams suteikia išskirtines vartojimo kreditų, skirtų apmokėjimui už studijas ar tiesiog studijoms reikalingų priemonių įsigijimui, sąlygas.

  

Ar asmenys vidurinį išsilavinimą įgiję užsienio šalių institucijose, išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečiai, galės irgi pretenduoti į valstybės dalinai finansuojamą studijų vietą bei ISM studijų stipendiją?

Taip. 

Kaip pildyti bendrojo priėmimo prašymą? 

Bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu, stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Kadangi šiemet stojantysis pirmojo etapo metu galės gauti  vieną kvietimą studijuoti universitete, tad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą – pirmu pageidavimu nurodant labiausiai norimą studijų programą ir atitinkamai pagal svarbumą žemyn išrikiuoti pageidavimus bei teisingai išdėstyti dalinai valstybės finansuojamas (vnf/st) ir mokamas (vnf) studijų programų vietas. Prašymas bus nagrinėjamas iš viršaus į apačią, sustojant ties ta studijų programa, kur stojantysis gaus kvietimą studijuoti ir prašymas žemiau nebenagrinėjamas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio, bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą.

 

Liepos 23 d. iki 15 val. stojantysis galės gauti tik vieną kvietimą studijuoti ISM universitete: valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojamoje (vnf) vietoje.

 

Aš pats esu išvykęs į užsienį, ar gali mano įgaliotas asmuo pasirašyti sutartį su aukštąja mokykla? Ar reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas?

Taip, sutartį su aukštąja mokykla gali pasirašyti notaro patvirtintas įgaliotas asmuo.

 

Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant pasirašyti sutartį su aukštąja mokykla?

  • Asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • Asmens 2 fotonuotraukas;
  • Brandos atestatą ir jo priedą arba kitus brandos išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • Pažymėjimus/diplomus už kuriuos yra pridedami papildomi balai stojant;
  • Stojamosios studijų įmokos kvitą.

Papildomi dokumentai:

  • Pažymos apie perlaikytus arba papildomai laikytus egzaminus;
  • Diplomas ir jo priedėlis, jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla;
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus;
  • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde.

 Koks minimalus konkursinis balas stojant į ISM bakalauro studijas 2015 m.?

2015 m. minimalus konkursinis balas – 2.

Kuo išankstinis priėmimas skiriasi nuo pagrindinio? Kokie yra jo privalumai?

Stojant į universitetą išankstinio priėmimo metu, stojantysis gali iš anksto rezervuoti studijų vietą universitete. Kiti išankstinio priėmimo privalumai:

- Išankstinio priėmimo metu yra vertinami ne tik Jūsų akademiniai rezultatai, bet ir motyvacija;

- Suteikiamos išskirtinės sąlygos stipendijų gavimui (100 Talentų programos stipendija, ISM studijų stipendija);

- Suteikiama galimybė pretenduoti į ISM skatinamąją stipendiją (stipendija skiriama už aktyvią visuomeninę veiklą);

- Nepatirsite jokios konkurencijos su stojančiais pagrindinio priėmimo metu;

- Saugumo ir užtikrintumo jausmas laikant valstybinius brandos egzaminus.

Kokios yra darbo perspektyvos baigus studijas ISM?

Žinių pritaikomumas, absolventų sėkmė profesiniame gyvenime yra vienas iš svarbiausių ISM tikslų. Vienas iš būdų įvertinti studijų kokybę - pasižiūrėti, kaip klostosi universiteto absolventų karjera. ISM karjeros centras stebi absolventų karjeros kelią ir kasmet atlieka tyrimus. Atliktas bakalauro studijų karjeros monitoringas parodė, jog 99% apklaustųjų dirba pagal specialybę, 60% absolventų pradeda karjerą dar studijuodami, 24% absolventų turi savo verslą.

 

 

 

 


Comments (0)