Knowledgebase
Kelių failų/darbo įkėlimas į elearning sistemą (studentams)
Posted by Mindaugas Černiauskas on 2022-02-18 15:16

Užeikite į dėstytojo sukurtą paskyrą. Due date - nurodytas laikas, iki kada galite įkelti savo failus.

Spauskite "Add submission"

Jei norite sukurti katalogą, o tik paskui kelti failus, pasirinkite "Create folder".Čia galite pasirinkti failus ir juos įkelti.Įkeltus failus:

  • galite atsiųsti peržiūrai ("Download")
  • ištrinti ("Delete"). Ištrinti galite, jei nesibaigė įkėlimo laikas bei dėstytojas sukurdamas paskyrą, leido tai daryti.


Sukėlus norimus failus, spauskite "Save changes"

Jei sėkmingai įkėlėte failus, matysite tokį vaizdą:


Pasirinkus edit galite pakeisti failą arba jį ištrinti. Paspaudus update grįšite į pradinį langą, kuriame matysite kad įkelti dokumentai yra parengti vertinimui. 


Comments (0)