Knowledgebase : Įmokos/ Studijų mokestis
Taip. * Studijuojantiesiems, kurie yra pateikę prašymą gauti valstybės remiamą paskolą, atidedama 100 proc. studentui priklausančio sumokėti mokesčio už studijas. Prašymą atidėti mokesčio už studijas mokėjimo terminą dėl Valstybinio studijų fondo term...
Jei norite, kad už Jūsų studijas mokėtų juridinis asmuo (trečioji šalis): 1) reikia pasirašyti trišalę (Universitetas-studijuojantysis-juridinis asmuo) studijų sutartį (tik stojant) arba 2) jau įstojus pasirašyti studijų sutarties priedą - kreiptis į savo...
Sąskaitos išsiunčiamos semestro pradžioje (už pirmąjį semestrą prieš prasidedant semestrui). Sąskaitos apmokėjimo terminas būna nurodytas sąskaitoje ir jis paprastai yra 2 savaitės nuo sąskaitos suformavimo datos.
Studentams, kurie studijuoja pagal patvirtintą Individualų studijų planą, semestro mokestis už studijas yra skaičiuojamas pagal papildomų studijų paslaugų kredito kainą ir studijuojamų kreditų skaičių. Papildomų paslaugų kredito kaina yra nustatyta atitin...
* Permokėtos sumos grąžinamos į mokėtojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą pateiktame Prašyme dėl permokos grąžinimo, jei permoka susidarė mokėjimus atliekant fiziniams asmenims. * Prašymus dėl permokos grąžinimo Studijuojantieji siunčia Universiteto ...
Jei už studijas moka įmonė, sąskaita siunčiama įmonės nurodytu el. paštu, studijuojančiajam sąskaita nesiunčiama. Praėjus dviem savaitėms nuo semestro pradžios, negavęs mokėjimo dokumento (PVM sąskaitos faktūros) už einamąjį semestrą, Studijuojantysis p...
Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas. Daugiau informacijos rasite Valstybės remiamos paskolos [http://vsf.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-remiamos-paskolos]
Neapmokėjus Sąskaitos iki mokėjimo termino pabaigos, Studijuojančiajam išsiunčiamas mokėjimo pareikalavimo laiškas, kuriame mokėtiną sumą sudaro iki mokėjimo termino dienos neapmokėtos Sąskaitos suma, apskaičiuoti sutartyje numatyti delspinigiai ir skolos...
Prašymą išbraukti iš studentų sąrašų galima rasti elearning.ism.lt [http://elearning.ism.lt/course/index.php?categoryid=38] sistemoje. Jį turite pateikti savo studijų vadybininkei. Jei studijų sutartis nutraukiama po atitinkamų studijų naujo semestro pr...
Jei už Studijuojančiojo studijas moka įmonė, sąskaita siunčiama trečiosios šalies mokėtojo sutartyje nurodytu el. paštu.
Atliekant mokėjimą svarbu nurodyti kliento kodą ir gautos Sąskaitos už studijas numerį, juos rasite pateiktoje sąskaitoje. Jeigu nurodysite minėtus kodus, mokėjimas bus priskirtas reikiamam studentui. Jei atliekant mokėjimą banke, banko darbuotojas prašys...
Studijuojantiesiems, kurie yra pateikę prašymą gauti valstybės remiamą paskolą, atidedama 100 proc. studentui priklausančio sumokėti mokesčio už studijas. Prašymą atidėti mokesčio už studijas mokėjimo terminą dėl Valstybinio studijų fondo terminų studenta...