Knowledgebase
Kaip susigrąžinti permoką?
Posted by on 2017-08-17 13:39

 

  • Permokėtos sumos grąžinamos į mokėtojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą pateiktame Prašyme dėl permokos grąžinimo, jei permoka susidarė mokėjimus atliekant fiziniams asmenims.
  • Prašymus dėl permokos grąžinimo Studijuojantieji siunčia Universiteto Finansų skyriui el. paštu hd.fin@ism.lt. Esant neaiškumams dėl grąžinamos sumos ar prašyme nurodytų aplinkybių, atsakingas Finansų skyriaus darbuotojas susisiekia su Studijuojančiuoju ir paprašo reikiamo patikslinimo. Jei visa reikiama informacija Finansų skyriui yra pateikta – permoka grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į prašyme nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
  • Permokėtos sumos grąžinamos į juridinio asmens atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą pateiktame juridinio asmens prašyme grąžinti permoką, jei permoka susidarė juridiniams asmenims apmokant pagal pateiktą Sąskaitą ar išankstinio mokėjimo pasiūlymą.