Sorry - either this article does not exist or you haven't been given permission to view it.
Knowledgebase
   

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2008 m. kovo 01 d. Įsakymu Nr. 01-07-12 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kompiuterių tinklas jungia akademinio personalo, administracijos, ben...
ISM Bibliotekoje knygoms taikomi įvairūs prieigos laikotarpiai. Knygos gali būti 1) SKAITYKLINėS - išduodamos skaityti tik vietoje; 2) išduodamos 1 DIENAI; 3) išduodamos 3 DIENOMS; 4) išduodamos 2 SAVAITėMS; 5) išduodamos SEMESTRUI. Sk...
Įsijunkite paskaitą redagavimo režime [1]. Meniu pasirinkite „File": „Name" - Suteikite įkeliamam failui pavadinimą (būtinas laukas) „Description" - Suteikite įkeliamam failui apibūdinimą „Display description on course page" - Rodyti apib...
Įsijunkite paskaitą redagavimo režime. [1] Langelyje pasirinkite „External media", kaip parodyta paveikslėlyje: „Name" - Suteikite klipui pavadinimą. „Description" - Klipo apibūdinimas. „URL" - Klipo nuoroda. „Maximum size (in pixels)"...
Įjunkite dalyke redagavimo režimą. [1] Langelyje pasirinkite _"Turnitin Assignment", _kaip parodyta paveikslėlyje: Atsidarys štai toks langas: _Turnitin Assignment Name_ - Užduoties pavadinimas (laukas privalomas) _Summary _- Aprašymas (la...
Įeikite į dėstytojo sukurtą paskyrą: Užėjus, pamatysite, nuo kada iki kada reikia įkelti savo darbą. _My Submissions_ - galite įkelti savo darbą (-us). _Submissions Title_ - suteikite pavadinimą. _Submissions Part _- jei dėstytojas suteikia...
Įsijunkite paskaitą redagavimo režime [1]. Meniu pasirinkite _"Folder"_: Atsidarys štai toks langas: _Name _- suteikite katalogui pavadinimą (laukas privalomas) _Description _- apibūdinkite _Files _- pridėkite kelis failus. PASTABA: Galima įkelt...
Įsijunkite paskaitą redagavimo režime. [1] Meniu pasirinkite _"Label":_ __ Spauskite ant paveiksliuko, kuris apvestas raudonai: _ _ Iššoks toks langas: __ _Find or upload an image - _galite įkelti paveiksliuką iš savo kompiuterio ...
Įsijunkite paskaitą redagavimo režime [1]. Meniu pasirinkite _"Advanced uploading of files":_ __ Atsidarys štai toks langas: __ _Assignment name - _suteikite pavadinimą (Laukas privalomas). _Description_ - apibūdinkite (Laukas privalo...
Užeikite į dėstytojo sukurtą paskyrą. _Available from, due date _- nurodytas laikas, kada galite įkelti savo failus. Spauskite _"Upload files"_ Paspaudus _"Add" - _isirinkite norimą failą. Jei reikia įkelti kelis failus, pakartokite veiksmą kelis ka...
Dešinėje svetainės pusėje suraskite bloką pavadinimu _"Upcoming events" _ir paspauskite_ "New event..."_ _Name _- nurodykite pavadinimą _Date_ - kada prasidės įvykis _Duration (Without durantion)_ - nenurodote įvykio pabaigos _Duration (Unt...
Open site http://elearning.ism.lt [1] In this block enter your username and password. Enter username whithout prefix (@stud.ism.lt, @faculty.ism.lt or etc.) If you lost password, just press "Lost password? [2]" function or write email (hd.it@i...
To use your email you should use these addresses: Students: http://mail.stud.ism.lt [1] Faculty: http://mail.faculty.ism.lt [2] Using computers that are at ISM campuses you will not be asked to enter neither username, nor password. You will be...
Prisijungimas prie pašto sistemų vyksta adresais: Studentų pašto sistema http://mail.stud.ism.lt [1] Dėstytojų pašto sistema http://mail.faculty.ism.lt [2] ISM esančiuose kompiuteriuose naršyklėje suvedus pašto adresą, jus prijungs automatiška...
When starting MS Outlook for the first time you will be asked if you want to set up and email account. Check "Yes" and press _Next_. If you already have an account and want to add new, you must go to _File_ tab and press "Add Account". In the nex...
Paleidžiant MS Outlook programą pirmą kartą jūsų paklaus ar norite pridėti naują pašto paskyrą. Pasirinkite "Yes" ir spauskite _Next_. Jeigu jūs jau turite pridėtą pašto paskyra ir norite pridėti dar vieną, spauskite ant _File_ skirtuko, o tuomet "A...
To use MS Office365 account on "Windows Live Mail", you mus add account with the following settings: 1. Email address - your full email address 2. Password 3. Mark "_Manualy configure server settings_" Click Next. In the next window enter f...
To set up email forwarding to another email you must follow these steps: 1. Login to you email account (for students http://mail.stud.ism.lt; for lecturers http://mail.faculty.ism.lt) 2. In the right upper corner press button _Options_ and select...
Nuo 2014 m. rudens, dėl pasikeitusių duomenų bazių tiekėjų nuostatų, el. duomenų bazės nebebus pasiekiamos jungiantis su slaptažodžiais. Kaip ir anksčiau, ilieka prieiga jungiantis per vietinį tinklą ISM universiteto patalpose bei nuotolinė prieiga jungia...
STEP 1 - Right Click the WIRELESS NETWORK ICON in your system tray. STEP 2 - Choose "SET UP A NEW CONNECTION OR NETWORK" STEP3 - Click on "MANUALLY CONNECT TO WIRELESS NETWORK" STEP 4 - Fill these fields: Network name: EDUROAM Security type: W...
Most popular articles 
 
Newest articles